Mae'r Tywysog Harry Wedi Llefaru i'r Tywysog William a'r Tywysog Charles Yn dilyn Cyfweliad Dweud wrth Bawb - Dyma Beth Rydym yn Ei Wybod Am y Sgyrsiau

, gwrthod teitl brenhinol iddo. Datgelodd Markle hefyd y codwyd cwestiynau hiliol am ymddangosiad Archie, gan gynnwys 'pryderon a sgyrsiau am ba mor dywyll y gallai ei groen fod pan fydd wedi ei eni.'

Mae'r Frenhines Elizabeth wedi ymateb i gyfweliad y cwpl trwy ddweud, 'Mae'r teulu cyfan yn drist o ddysgu maint llawn pa mor heriol fu'r ychydig flynyddoedd diwethaf i Harry a Meghan. Mae'r materion a godwyd, yn enwedig materion hil, yn peri pryder. ' Cynigiodd y Tywysog William ddatganiad byr hefyd, gan sicrhau pawb o'i fwriad i siarad gyda'i frawd am y materion a godwyd.Da gwybod bod y llinellau cyfathrebu brenhinol o leiaf ar agor unwaith eto.Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am bob stori frenhinol sy'n torri trwy danysgrifio yma.

CYSYLLTIEDIG: CARU PRINCE HARRY A MARCHNAD MEGHAN? GWRANDO I ‘ROYALLY OBSESSED,’ Y PODCAST AR GYFER POBL SY'N CARU'R TEULU BRENHINOL