Pwy Yw Adi Shakti?

Peidiwch â Cholli

Hafan Ysbrydolrwydd ioga Cyfriniaeth ffydd Cyfriniaeth Ffydd oi-Sanchita Gan Sanchita Chowdhury | Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, Mehefin 17, 2014, 16:23 [IST]

Mae addoli Shakti neu addoli'r egni benywaidd yn ffurfio arfer cyntefig iawn o Hindŵaeth. Mae gan gloddiadau archeolegol Mohenjo-daro a Harappa ddigon o dystiolaeth i brofi bod y cwlt addoli benywaidd wedi bodoli yn India ers mwy na 5,000 o flynyddoedd.

Felly, beth mae'r cwlt Shakti yn ei addoli? Beth yw neu yn hytrach pwy yw Adi Shakti? Pam mae hi'n cael ei addoli? Mae yna lawer o gwestiynau sy'n codi ym meddwl rhywun o ran addoli'r Duwiesau benywaidd mewn Hindŵaeth. Felly, gadewch inni ddod o hyd i ychydig o atebion yma.Yn gyntaf, ystyr Adi Shakti yw'r 'pŵer cyntaf'. Dyma'r pŵer cyntefig sy'n byw ym mhob bod dynol. Mae'r pŵer hwn yn fenywaidd o ran agwedd. Mae'n ymgorfforiad o greadigrwydd, cydbwysedd a chwblhau. Mae Shakti yn gysyniad neu'n bersonoliad y pŵer creadigol benywaidd dwyfol sy'n rhoi'r holl fodau byw yn y bydysawd i fywyd.BETH YW KUNDALINI SHAKTI?

topiau ar gyfer jîns gwyn

Yn ail, Shakti sy'n gyfrifol am greu ac ef yw asiant yr holl newidiadau sy'n digwydd yn y bydysawd. Mae Adi Shakti yn rym seicospiritual dirgel sy'n bodoli ym mhob bod ar ffurf Kundalini Shakti. Mae'n annibynnol ond yn gyd-ddibynnol ar y bydysawd.Felly, pwy yw Adi Shakti yn ei gwir ffurf a pham mae pobl yn ei haddoli? Gadewch inni ddarganfod.

Array

Pwer Feminaidd Adi Shakti-

Yn ôl diwinyddiaeth Hindŵaidd, mae pob merch yn amlygiadau Adi Shakti. Mae hyn oherwydd bod gan fenywod bŵer y greadigaeth a heb fenywod byddai'n anodd cynnal bywyd ar y Ddaear. Mae Adi Shakti yn cael ei addoli ar ffurf Devi Durga fel nirguna (di-ffurf) a saguna (gyda ffurf). Hi yw ffynhonnell cynhaliaeth yr holl fodau ar y Ddaear sy'n dod allan ohoni ac yn mynd yn ôl i mewn iddi.

budd mêl ar wyneb
Array

Shakti & Shiva

Mae Adi Shakti yn amlygu ei hun ar ffurf saguna pan fydd hi'n uno â Shiva. Hi yw'r ffynhonnell y dywedir i Brahma, Vishnu a Shiva darddu ohoni. Mae Adi Shakti (Prakriti) yn uno â Shiva (Purusha) i ddechrau'r broses greu. Hi yw hanner benywaidd Shiva sy'n ei helpu i gynnal cydbwysedd y bydysawd.Array

Mae Adi Shakti yn preswylio o fewn bodau dynol

Mae Adi Shakti neu'r egni cosmig yn byw o fewn y bodau dynol. Mae'r ffynhonnell egni hon wedi'i chuddio y tu mewn i'r dynol ers ei eni ac mae angen ei actifadu i wireddu ei bwer aruthrol. Mae'r tantras, ioga, disgyrsiau ysbrydol i gyd wedi'u cyfeirio at ddeffro egni cudd unigolyn hwn.

Array

Shakti Mantra

Dywedir mai'r mantra yw'r allwedd i ddatgloi'r Shakti cudd ynom ein hunain. Mae'r mantra fel a ganlyn:

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo!

mwgwd gwallt aloe vera ar gyfer twf gwallt

Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo!

Prithum Bhagvati, Prithum Bhagvati, Prithum Bhagvati, Namo Namo!

Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo!

Mae'n golygu:

Primal Shakti, dwi'n ymgrymu i Ti!

Holl-gwmpasu Shakti, yr wyf yn ymgrymu i Thee!

sut i wella croen y pen sy'n cosi

Yr hyn y mae Divine Creates, yr wyf yn ymgrymu atynt!

Pwer Creadigol y Kundalini, Mam yr holl Fam Bŵer, I Thee I Bow

Array

Cwlt Shakti

Addolwyr Shakti yw'r rhai sy'n credu mai Adi Shakti yw'r Goruchaf Brahman ei hun. Mae'r holl ffurfiau eraill sy'n bodoli yn y bydysawd wedi tarddu o'r egni dwyfol. Maent yn addoli'r egni benywaidd ynghyd â Shiva, sef uned wrywaidd dewiniaeth.

Felly, mae Shaktism yn credu mai menyw yw crëwr y bydysawd, y bydysawd yw ei ffurf. Menyw yw sylfaen y byd, hi yw gwir ffurf y corff.

Array

Bwyd i'w Feddwl

Mae'n eithaf rhyfedd, mewn gwlad lle dywedir bod sylfaen cynhaliaeth bywyd yn fenyw, yr un wlad lle mae cael ei geni'n fenyw yn felltith ynddo'i hun. Onid yw'n bryd i ni fewnblannu bargen dda i bob un ohonom?