Trin Wrinkles A Llinellau Gain gydag Olew Olewydd

Peidiwch â Cholli

Hafan Harddwch Gofal Croen Gofal Croen oi-Bindu Gan Bindu ar Chwefror 9, 2016

Mae crychau a llinellau mân yn anochel wrth inni symud ymlaen gydag oedran. Fodd bynnag, gyda regimen gofal croen cywir, gall un ohirio'r broses o heneiddio i raddau helaeth. Mae gofal croen priodol yn cynnwys maethu'r croen i mewn ac allan.

Mae defnyddio rhai cynhyrchion naturiol yn gweithio orau wrth ohirio'r broses gynnar o heneiddio. Mae olewydd ar frig y rhestr o feddyginiaethau gofal croen sy'n helpu i drin crychau a llinellau mân.Mae olew olewydd yn un o'r olewau hanfodol y gellir eu defnyddio i drin llinellau mân a chrychau. Ei eiddo hydradol yw'r gorau i drin croen sy'n dueddol o grychau.Mae defnyddio olew olewydd yn amserol yn lleihau ymddangosiad crychau a llinellau mân gan roi croen bywiog sy'n edrych yn iau i chi.

Mae gan olew olewydd faetholion iachaol ac asidau brasterog sy'n rhoi hwb i'r broses adnewyddu croen ac yn hyrwyddo cynhyrchu colagen yn y croen. Felly, gyda gwahanol ffyrdd o ddefnyddio olew olewydd ar groen gallwch drin problemau croen yn effeithiol.Felly, yn yr erthygl hon, byddwn ni yn Boldsky yn rhestru rhai o'r ffyrdd y gallwch ddefnyddio olew olewydd i drin crychau a llinellau mân. Darllenwch ymlaen i wybod mwy amdano.

Trin Wrinkles Gydag Olew Olewydd

Olew olewydd : Tylino'ch wyneb ag olew olewydd am 5 munud, cyn mynd i'r gwely, yw'r ffordd orau i frwydro yn erbyn crychau a llinellau mân. Mae tylino'n helpu i wella gwead y croen. Fodd bynnag, nid yw'r weithdrefn hon yn berthnasol os yw'ch croen eisoes yn olewog.Trin Wrinkles Gydag Olew Olewydd

Olew Olewydd Gyda Sudd Tomato : Mae olew olewydd yn hydradu ei natur. Pan gaiff ei gymysgu â sudd tomato, mae'n helpu i bylu'r llinellau mân a'r crychau i ffwrdd. Ychwanegwch hanner llwy o olew olewydd i 2 lwy o sudd tomato. Rhowch y gymysgedd hon ar hyd a lled yr wyneb, ei thylino'n ysgafn a'i rinsio ar ôl rhywbryd.

Trin Wrinkles Gydag Olew Olewydd

Olew Olewydd Gyda Phrysgwydd Siwgr: Y ffordd orau o gael croen meddal a di-linell yw trwy ddefnyddio olew olewydd a phrysgwydd siwgr. Cymysgwch 2 lwy de o siwgr gydag 1 llwy de o olew olewydd. Cymysgwch ef yn dda ac ychwanegwch fêl ato. Rhowch y gymysgedd hon ar yr wyneb, ei adael ymlaen am rywbryd a'i rinsio'n drylwyr.

Olew Olewydd Gyda Olew Fitamin E: Cymerwch lwy fwrdd o olew olewydd ac ychwanegwch ychydig ddiferion o olew fitamin E. Cymysgwch y ddau ohonyn nhw'n dda a'i roi ar yr wyneb, y dwylo a'r coesau. Gadewch ef ymlaen am awr a'i olchi i ffwrdd gyda rhywfaint o ddŵr arferol i leihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau.

Olew Olewydd Gyda Olew Jojoba: Gellir cymysgu olew olewydd hefyd ag olew jojoba i gael gwared ar grychau a llinellau mân. Mae'r gymysgedd hon yn lleithio'r croen ac yn cadw'r crychau a'r llinellau mân yn y bae. Ychwanegwch ychydig ddiferion o olew jojoba i lwy o olew olewydd. Cymysgwch ef yn dda a'i gymhwyso ar hyd a lled eich wyneb. Rinsiwch ar ôl rhywbryd.