Arwyddion Mae'n Amser Newid Eich Gyrfa

Peidiwch â Cholli

Hafan Insync Bywyd Bywyd oi-Syeda Farah Gan Syeda Farah Noor ar Dachwedd 30, 2016

Mae bod yn ddryslyd ynghylch newid swydd yn rhywbeth sy'n digwydd ym meddwl pob unigolyn ar ôl pwynt o amser lle na fyddai ganddo ddiffyg diddordeb oherwydd tasgau undonog. Ond os ydych chi'n dal i fod yn ddryslyd ynghylch pryd i newid eich gyrfa, yna dylai'r erthygl hon roi gwell darlun i chi am y penderfyniad.Arwyddion It

Gall peidio â mwynhau na theimlo'n werthfawr yn y gwaith ostwng ein lles a'n parch. Mae hyn yn ein gwthio i chwilio am newid swydd a chwilio am arwyddion sy'n dangos bod angen newid gyrfa arnom.Weithiau gall trosglwyddo ein gwneud ni'n hapus a'n helpu i gymryd mwy o ofal am ein bywyd.

Edrychwch ar rai o'r Arwyddion diddorol hyn i ddangos bod angen newid gyrfa arnoch.Array

Arwyddwch # 1

Pan fyddwch chi'n dechrau chwilio am benwythnosau yn amlach mae'n arwydd sicr i ddangos bod angen i chi roi'r gorau i'ch swydd. Os oes gennych amser anodd go iawn yn llusgo'ch hun i'r gwaith bob dydd, gallai fod yn amser newid.

Array

Arwyddwch # 2

Pan sylweddolwch yn sydyn nad ydych yn angerddol am waith mwyach! Gallwch siarad â therapydd neu hyfforddwr, er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'ch nwydau a'ch diddordebau. Ymddiried ynom, mae hyn yn gweithio mewn gwirionedd, oherwydd weithiau gall eraill weld ein cryfder, yn enwedig pan fyddwn wedi drysu.

Array

Arwyddwch # 3

Pan sylweddolwch nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi am y gwaith caled rydych chi'n ei wneud yn y gwaith, mae'n bryd ichi ffarwelio â'ch gwaith cyfredol! Efallai y bydd hyn yn gwneud ichi deimlo fel ci heb dâl yn ddigonol! Yn lle hynny, nodwch a dadansoddwch y pwyntiau lle nad oes gennych y credyd. Mae hyn yn rhoi darlun clir i chi os oes angen i chi fwrw ymlaen â'r math hwn o waith neu os oes angen newid arnoch chi!Array

Arwyddwch # 4

Pan rydych chi wedi bod mewn sefydliad ers eithaf hir ac heb newid dynodiad o hyd, yna mae'n bryd meddwl am newid yn y swydd hon, gan fod symud allan i gyrraedd lefel newydd yn rhywbeth y dylai rhywun ei wneud ar gyfer eu gyrfa.

Array

Arwyddwch # 5

Pan fyddwch chi dan ormod o straen o'r gwaith, yn ei chael hi'n anodd cael rhesymau i ysgogi'ch hun, neu ddod o hyd i resymau i esgyn yn ddiangen, dyma rai o'r arwyddion a all wneud i chi feddwl am newid gyrfa.

Array

Arwyddwch # 6

Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel am eich gwaith am bob peth, heb gymryd cyfrifoldeb a theimlo'n ddigalon ar bob pwynt pwysig, yna gall hyn fod yn arwydd arall i'w ddweud, mae angen newid gyrfa arnoch chi.

Array

Arwyddwch # 7

Os nad oes gennych ddiddordeb mewn cwrdd ag aelodau'ch tîm mewn gwibdeithiau tîm ac osgoi cyfarfod o'r fath bob amser, yna gall hyn fod yn arwydd pendant i ddangos nad ydych yn hapus â'ch gwaith cyfredol a rhaid ichi newid eich gyrfa. Felly, mae symud allan yn opsiwn gwell!

Ar wahân i'r rhain i gyd, a oes gennych unrhyw resymau pam eich bod yn meddwl bod angen newid swydd arnoch, yna gallwch rannu eich meddyliau isod yn yr adran sylwadau.