Pamper Eich Hun Y Tymor Gaeaf Hwn Gyda'r Haciau Menyn Shea Anhygoel hyn

Peidiwch â Cholli

Hafan Harddwch Gofal corff Gofal Corff oi-Monika Khajuria Gan Monika khajuria ar Ionawr 10, 2020

Mae menyn shea wedi dod yn synhwyro gofal croen a gwallt yn ddiweddar. Gallwch chi fflipio'r cynhyrchion harddwch rydych chi'n eu caru ac fe welwch fenyn shea yn iawn yno yn y rhestr gynhwysion mewn llawer o'r cynhyrchion hyn - achos mewn pwynt. Y cynhwysyn hufennog hwn, gyda'i holl cyfoethogi eiddo , yn cynnig buddion anhygoel i'ch croen a'ch gwallt.

Mae menyn shea hefyd yn gynhwysyn a all newid eich gêm gofal gaeaf yn llwyr. Mae gaeafau yn aml yn gwneud ein croen a'n croen y pen yn sych ac yn agored i niwed. Mae menyn shea yn rhoi'r maeth sydd ei angen ar eich croen parchedig ac yn hydradu croen eich pen i gadw'ch gwallt yn iach ac yn gryf.Y rhan orau am ddefnyddio menyn shea fel eich cyfrinach harddwch yw ei fod yn hollol naturiol ac na fydd yn achosi unrhyw faint o niwed i'ch croen neu'ch gwallt. Ydych chi wedi cyffroi eto!

Y gaeaf hwn, cyn i chi gael eich siomi o ddim canlyniadau absoliwt y cynhyrchion drud sy'n cydio mewn silffoedd yr archfarchnadoedd, rydym yn eich annog i archwilio'r cynnyrch anhygoel hwn. O'ch croen i wallt a gwefusau, dyma'r ateb i'r rhan fwyaf o'ch problemau harddwch gaeaf.

Gadewch i ni ddarganfod sut y gallwch chi ddefnyddio menyn shea fel eich rhyfelwr gaeaf harddwch.Array

Fel Ymladdwr Frizz

Mae gwallt cyrliog yn gwneud datganiad steil ac yn ein swyno. Dim ond pe na bai'n dod gyda'r drafferth o frizziness, byddem yn enaid hapus. Wel, mae menyn shea yn ffordd wych o guro'r frizz gaeaf. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi trît menyn shea i'ch gwallt awr cyn i chi siampŵio'ch gwallt.

Array

Amddiffynnydd Croen Pwerus

Mae siawns uchel o niwed i'r croen yn ystod tymor y gaeaf. Menyn shea, wedi meddu ar gryf priodweddau gwrthlidiol a gwrthfacterol yn ffurfio haen amddiffynnol ar eich croen ac yn atal niwed i'ch croen.

cyfres fel hon yw ni
Array

I feddalu y gwefusau

Mae gwyntoedd oer y gaeaf yn sugno'r lleithder o'ch gwefusau, gan eu gadael yn sych ac wedi cracio. Slather ychydig o fenyn shea ar eich gwefusau gyda'r nos, fel y byddech chi'n rhoi balm gwefus arno a byddwch chi'n deffro am wefusau meddal, llyfn a phlymio.Array

Ymladd Arwyddion Heneiddio Croen

Ar wahân i fod yn lleithio iawn ar gyfer y croen, mae gan fenyn shea briodweddau gwrth-heneiddio anhygoel a gall atal yr arwyddion o groen yn heneiddio. Yno mae gennych chi - hufen gwrth heneiddio naturiol.

Array

Croen y pen Sych a Fflaw, Byddwch Wedi mynd!

Mae croen y pen sych yn fater cyffredin yn ystod tymor y gaeaf. Menyn shea yw un o'r cynhwysyn naturiol mwyaf lleithio, os nad y mwyaf, a gall hyn helpu i frwydro yn erbyn croen y pen sych a fflach.

Os ydych chi'n dioddef o groen sych, toddwch ychydig o fenyn shea a'i dylino ar hyd a lled croen eich pen. Gadewch ef ar groen eich pen am 20 munud cyn golchi'ch gwallt gyda siampŵ ysgafn. Bydd unrhyw sychder neu gosi yr oeddech yn dioddef ohono wedi diflannu erbyn ichi gael eich gwneud.

Array

Cadwch Dandruff At Bay

Mae Dandruff hefyd yn fater gwallt y mae angen i ni ddiolch i wyntoedd oer y gaeaf amdano. Croen y pen sych yw'r prif dramgwyddwr y tu ôl i ddandruff ac rydyn ni i gyd yn gwybod bod croen y pen sych yn eithaf cyffredin mewn gaeafau. Gall menyn shea ddiflannu o'r holl faterion hyn.

Array

I Ddofi Rashes y Gaeaf

Mae brechau gaeaf yn beth go iawn. Gall y gaeaf oer a garw wneud hynny. Mae gan fenyn shea briodweddau iachâd anhygoel i faethu'r croen. Felly, os oes gennych chi frechau gaeaf, rhowch gynnig ar fenyn shea.

sut i dyfu gwallt yn fwy trwchus ac yn hirach yn gyflym
Array

Am Brofiad Eillio Llyfn

Gall eillio fod yn llym ar y croen ac mae sychder y gaeafau yn ei waethygu. I gael profiad eillio llyfn, defnyddiwch fenyn shea fel eich hufen eillio. Slather ar ychydig o fenyn shea ar eich croen cyn eich eillio ac nid oes rhaid i chi boeni am groen, toriadau neu gleisiau garw. Gallwch hefyd ddefnyddio menyn shea fel eich ôl-eillio i leddfu unrhyw doriadau neu lid.

Array

I Gyflyru'ch Gwallt

Gan ei fod yn gynhwysyn lleithio a maethlon iawn, mae menyn shea yn ffordd wych o gyflyru'ch gwallt yn naturiol. Rhowch fenyn shea ar eich gwallt ddwywaith yr wythnos ac nid oes rhaid i chi boeni am wallt sych a brau am y tymor cyfan.

Array

Eli haul Naturiol Wrth Eich Gwaredu

Gall haul achosi cymaint o ddifrod i'ch croen yn y gaeafau ag y gall yn yr hafau. Os nad eich eli haul yw'r eli haul cosmetig hynny sydd wedi'i lunio'n drwm, gall menyn shea ddod i'ch achub. Slather ychydig o fenyn shea ar eich croen. Bydd nid yn unig yn amddiffyn eich croen rhag niwed i'r haul ond yn ei gadw'n lleithio hefyd.

Array

Sodlau wedi Cracio? Ddim yn Anymore!

Unwaith eto, mater cyffredin yn ystod y gaeaf. Gall tywydd oer y gaeaf roi sodlau wedi cracio i chi. Mae sodlau wedi cracio nid yn unig yn olygfa wych i edrych arni ond gallant hefyd fod yn boenus. I gael gwared ar draed wedi cracio, tylino'ch traed â menyn shea. Bydd priodweddau iachaol, lleithio a gwrthlidiol menyn shea yn iacháu'r traed wedi cracio ac yn eich gadael â thraed meddal ac ystwyth.