Colli Braster Bol trwy wneud Ymarferion Anadlu Gartref

yn aml yn gofyn am ymrwymiad i ymarfer corff rheolaidd a chynllun diet iach. Gall technegau anadlu dwfn ioga newid gweithgaredd metabolaidd yr ymennydd a lleihau mynegai màs y corff, yn ôl astudiaeth gan Brifysgol Hampton, Virginia. Dyma ychydig o ymarferion anadlu dwfn y gallech chi roi cynnig arnyn nhw.

Anadlu diaffram
Gorweddwch ar eich cefn a dechrau anadlu ac arsylwch ar eich brest a'ch stumog yn symud i fyny ac i lawr. Parhewch i anadlu, gan wneud anadliadau'n ddyfnach gyda phob anadlu ac anadlu allan. Mae'r ymarfer hwn yn helpu i wella treuliad, ac yn cael gwared ar fraster diangen o amgylch ardal y stumog.

Anadlu dwfn
Dyma ffurf sylfaenol pranayama. Treuliwch o leiaf 15-20 munud yn gwneud yr ymarfer hwn. Eisteddwch yn syth gyda'ch cefn i'r wal. Rhowch gledrau ar eich glin, caewch eich llygaid, a chymerwch anadliadau dwfn. Mae hyn yn helpu i roi hwb i ocsigen a llosgi calorïau.

Anadlu Bol
Mae'r math hwn o anadlu'n canolbwyntio ar y diaffram a'r cyhyrau o dan yr ysgyfaint. Gallwch chi wneud hyn yn eistedd, gorwedd i lawr, neu hyd yn oed wrth sefyll. Rhowch un llaw ar y bol gyda bodiau ger eich botwm bol a rhowch y llall ar eich brest. Nawr cymerwch anadliadau dwfn, gan sicrhau nad yw'ch brest yn codi. Gadewch i'ch abdomen ehangu.

Anadlu'r geg
Mae'r ymarfer hwn yn rhoi pwysau ar gyhyrau'r abdomen gan eich gadael yn adfywiol ac yn llawn egni. Mae hyn hefyd yn helpu colli braster bol ystyfnig . Sefwch, eisteddwch neu orweddwch. Agorwch eich ceg ac anadlu'n gyfartal ac yn araf trwy'ch ceg. Anadlu am o leiaf dwy eiliad ac anadlu allan am amser hirach, dywedwch bedair i bum eiliad. Ymarferwch hyn o leiaf dair gwaith, bob dydd.

Gallwch hefyd ddarllen ymlaen sut i leihau braster braich