Sut I Whiten Eich Coesau Yn Naturiol Gartref

Peidiwch â Cholli

Hafan Harddwch Gofal corff Gofal Corff oi-Riddhi Roy Gan Riddhi ar Dachwedd 21, 2018

sandra oh gwerth net
sut i wynnu coesau yn naturiol

Nid yw croen eich corff yn cael cymaint o sylw ag y mae'r croen ar eich wyneb yn ei wneud, ac mae hynny'n anochel yn gwneud y croen ar y corff yn dywyllach. Yma, byddwn yn dweud wrthych sut i wynnu'ch coesau yn naturiol gartref.Trwy wynnu, nid ydym yn golygu newid y lliw ac nid ydym yn annog tegwch fel y lliw croen cywir hefyd. Rydym yn golygu, cael eich croen yn ôl i'w naws naturiol.Gall llawer o bethau fel niwed i'r haul, llygredd a sychder wneud i'ch croen edrych yn dywyllach nag y mae mewn gwirionedd. Byddwn yn rhannu ffyrdd a fyddai'n helpu i wneud i'ch croen edrych fel na chafodd ei ddifrodi i ddechrau.

Nid oes angen poeni, gan fod pawb yn mynd trwy hyn, ac ychydig bach o ofal yw'r cyfan sydd ei angen arnoch chi i gael gwared â'r tywyllwch a dod â'ch croen yn ôl i'r lliw yr oedd o'r blaen, yn enwedig ar y coesau.Mae pawb yn cael lliw haul ychydig, ac mae hynny'n iawn. Mae'n digwydd hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio llawer o eli haul. Felly, daliwch ati i ddarllen i ddarganfod ffyrdd y gallwch chi wynnu'ch coesau yn naturiol gartref gyda chymorth y meddyginiaethau cartref hyn ar gyfer coesau gwynnach.

1. Ceirch: Cymysgwch geirch powdr â dŵr a'i rwbio mewn symudiadau crwn araf ar hyd a lled eich croen. Bydd hyn yn helpu i gael gwared ar y celloedd croen marw a gwneud eich croen yn wynnach.sut i wynnu coesau yn naturiol

2. Tyrmerig: Tyrmerig yw'r un cynhwysyn hwnnw a all helpu i wneud eich croen yn wynnach a rhoi'r hwb ychwanegol hwnnw o radiant iddo. Defnyddiwch dyrmerig ar ffurf past a chadwch ei sgwrio dros eich croen i gyrraedd ei naws wreiddiol naturiol.

sut i wynnu coesau yn naturiol

3. Iogwrt: Mae iogwrt yn darparu lleithder i'r croen ac, ar yr un pryd, mae'n helpu i gael gwared ar y celloedd croen marw heb fod yn rhy llym.

sut i wynnu coesau yn naturiol

4. Cinnamon: Mae gan sinamon briodweddau gwrthocsidiol ac mae'n helpu i gael gwared â'r llidiadau ar y croen a hyd yn oed yn helpu i arafu celloedd croen marw. Cymysgwch ef gyda mêl a gwnewch brysgwydd allan ohono i gael y canlyniadau gorau.

sut i wynnu coesau yn naturiol

5. Coffi: Byddai prysgwydd coffi yn rhoi'r croen meddalach i chi erioed. Cymysgwch bowdr coffi gydag olew olewydd a'i ddefnyddio ar hyd a lled eich coesau yn ystod cawod. Bydd hyn yn gwneud eich coesau'n wynnach ac, ar yr un pryd, yn gwneud eich croen yn llyfn hefyd.

sut i wynnu coesau yn naturiol

6. Halen Môr: Mae halen môr yn gynhwysyn gweithredol mewn llawer o sgwrwyr y gallwch eu prynu yn y siopau. Mae'n sgraffiniol ei natur ac wedi'i wneud ar gyfer croen sy'n anodd iawn delio ag ef. Cymysgwch ef gydag unrhyw olew sylfaenol a rhywfaint o sudd lemwn i gael y prysgwydd ysgafnach gorau erioed.

sut i wynnu coesau yn naturiol

7. Siwgr: Mae siwgr ychydig yn llai sgraffiniol na halen môr a gall pobl â mathau sensitif o groen ei ddefnyddio hyd yn oed. Cymysgwch ef â mêl a'i ddefnyddio ar eich coesau ond byddwch yn ofalus, efallai yr hoffech chi fwyta'r prysgwydd hwn oherwydd ei felyster!

sut i wynnu coesau yn naturiol