Sut i Wybod Os Oes gennych Acne Ffwngaidd (yn erbyn y Math Rheolaidd)

.

reis coch a reis brown

Sut alla i weld y gwahaniaeth? Mae'r math rheolaidd, sy'n rhedeg o'r felin, yn tueddu i ddigwydd ym mharth T yr wyneb, yn ogystal â'r bochau a'r gên, 'meddai Nakhla. Mae'r amrywiaeth ffwngaidd 'fel arfer yn ymddangos ar y frest uchaf a'r cefn uchaf ac weithiau ar hyd y llinell flew.' Cliw arall? Os yw'r lympiau'n weddol unffurf o ran maint a chos, mae'n ffwngaidd fwyaf tebygol.A sut mae triniaeth yn wahanol? Mae triniaeth ar gyfer acne rheolaidd fel arfer yn cynnwys lladd y bacteria ar eich croen sy'n ei achosi (e.e., perocsid bensylyl amserol). 'Gall defnyddio'r un cynhyrchion ar acne ffwngaidd waethygu pethau trwy ladd y bacteria arferol sy'n byw ar eich croen a chaniatáu i'r burum gordyfu hyd yn oed yn fwy,' rhybuddia Nakhla. Yn lle hynny, mae'n argymell chwilio am gynhyrchion â probiotegau i helpu i gydbwyso pH y croen ac adfer microflora naturiol y croen. Ac os nad yw'r cyflwr yn gwella o fewn mis, gall eich dermatolegydd ragnodi meddyginiaeth gwrth-ffwngaidd trwy'r geg.sut i gael gwared ar frathiadau cariad mewn munudau

CYSYLLTIEDIG: Y 10 Cynnyrch Mwyaf Effeithiol ar gyfer Acne Oedolion