Buddion Rhyfeddol Olew Olewydd Ar Gyfer Eich Gwallt


dau. Mae'n Lleithio Eich Gwallt
3. Yn Gwneud Di-Frizz Gwallt
Pedwar. Gwallt Smoothens
5. Yn Cadw'ch Dandruff Gwallt Am Ddim
6. Mae Olew Olewydd yn Dileu Diwedd Hollt
7. Sut I Dylino'ch Pen gan Ddefnyddio Olew Olewydd?
8. Sut I Ddewis Yr Olew Olewydd Gorau Ar Gyfer Gwallt?
9. Gwahaniaeth rhwng Olew Olewydd Virgin Ychwanegol Ac Olew Olewydd Rheolaidd
10. Cwestiynau Cyffredin: Buddion Olew Olewydd Ar Gyfer Gwallt

Beth Wyddoch Chi Am Olew Olewydd?


Pob diolch i'w briodweddau iach, mae olew olewydd bellach yn hanfodol eitem a geir mewn cartrefi. O ddresin salad, i becynnau wyneb, ac o olew tylino i olewau gwallt, mae'r cynhwysyn anhepgor hwn yn wir aml-dasgwr. Wedi'i dynnu o olewydd tyner, sydd fel arfer yn tyfu yn rhanbarth Môr y Canoldir, defnyddir olew olewydd yn helaeth ledled y byd.


Wedi'i lwytho ag eiddo sy'n cryfhau ac yn adfywio gwallt, mae olew olewydd yn lleithio eich gwallt ac yn eu gwneud yn llyfn ac yn rhydd o ddandruff.
Am wybod mwy am y buddion olew olewydd ar gyfer gwallt ? Darganfyddwch isod:Mae'n Lleithio Eich Gwallt


Os yw'ch gwallt wedi bod ar ffurf ddiflas oherwydd llygredd neu dywydd sych, gallwch elwa ar rai o fuddion olew olewydd. Nid yw olew olewydd mor gymylog na thrwchus ag eraill olewau gwallt ac mae'n gyfoethog gydag eiddo lleithio. Mae rhai pobl yn defnyddio hefyd olew olewydd yn lle cyflyrwyr . Defnydd rheolaidd o bydd olew olewydd ar wallt yn rhoi tresi llyfn, di-frizz a sgleiniog i chi .

Math Pro: Olew olewydd cynnes ychydig o'r blaen tylino croen eich pen gyda e. Mae olew cynnes yn treiddio trwy'r celloedd croen gan wella'r effaith yn hawdd.Yn Gwneud Di-Frizz Gwallt


Y rheswm mwyaf cyffredin y tu ôl gwallt frizzy yn sychder. Er mwyn rheoli yn limp, gall gwallt gwlyb a sych fod yn her go iawn. I adfer cyflwr suddlon eich cloeon, cadwch nhw'n dda yn lân ac yn iach . Rhowch gynnig ar wneud sba gwallt olew olewydd gartref am y canlyniadau gorau. Bydd hyn yn maethu'ch gwallt a'ch croen y pen ac yn hybu cryfhau gwallt.

Math Pro: Ceisiwch gael unrhyw driniaeth gemegol nes i chi adfer iechyd eich mane. Defnyddiwch siampŵ ysgafn ac olew yn rheolaidd.

Gwallt Smoothens


Gall nid yn unig gwallt sych leddfu'ch edrychiad cyfan, ond maen nhw hefyd yn dueddol o gael ei ddifrodi a achosir gan belydrau haul niweidiol a llygredd. I ychwanegu bywyd at eich tresi sych, olew olewydd yw'r bet mwyaf diogel. Nid yn unig mae ei briodweddau adfywiol yn helpu i gloi lleithder, ond mae olew olewydd hefyd yn cyflyru'ch gwreiddiau'n ddwfn ac yn hyrwyddo meddal newydd a twf gwallt sidanaidd .Math Pro: Tylino'ch gwallt o groen y pen i domenni o leiaf chwe awr cyn golchi gwallt. Bydd yn gwneud eich gwallt yn feddal, sidanaidd a chwantus.

Yn Cadw'ch Dandruff Gwallt Am Ddim


Os oes gennych chi gwallt sych a difrodi , gallai croen y pen fflach fod yn achos tebygol. Fodd bynnag, anfantais fawr arall o groen y pen fflach neu sensitif yw dandruff, sydd hefyd yn achosi acne a thorri allan. Felly, mae'n hanfodol hyrwyddo a croen y pen iach ar gyfer gwallt iach .


Ychwanegwch fywyd newydd i'ch croen y pen defnyddio olew olewydd a ffarwelio â dandruff . Gallwch ddefnyddio olew olewydd tair rhan gydag sudd lemwn un rhan at ddibenion diblisgo. Gwnewch yn siŵr na ddylech ddefnyddio llawer o lemonau gan ei fod yn asidig a natur a gallai niweidio'ch gwallt ac arwain at pennau hollt .

Math Pro: Hyd nes y bydd croen eich pen yn rhydd o bob lluniad celloedd croen marw (gall gymryd 3-6 wythnos i'w glirio), golchwch eich gwallt o leiaf dair gwaith yr wythnos. Bydd hyn yn sicrhau croen y pen glanach.

Mae Olew Olewydd yn Dileu Diwedd Hollt


Mae blew wedi'i ddifrodi yn bennaf yn dueddol o hollti pen , sy'n atgoffa gweladwy o iechyd gwallt gwael. Mae pennau hollt yn arwain at cwymp gwallt a theneuo allan - hunllef i bawb. Er mwyn atal pennau hollt, ar ôl cawod neu olchi gwallt, cymerwch ychydig bach o olew olewydd yn eich dwylo a rhedeg trwy'ch gwallt llaith. Gan ei fod yn ysgafn o ran gwead, ni fydd yn gwneud eich gwallt yn ludiog a bydd yn ychwanegu cryfder a disgleirio i'ch tresi limp.

Math Pro: Gallwch chi defnyddio olew olewydd fel serwm golchi ôl-wallt fel atgyfnerthu maeth.

Sut I Dylino'ch Pen gan Ddefnyddio Olew Olewydd?

 • Cymysgwch olew olewydd a olew cnau coco mewn powlen
 • Cynheswch y cyfuniad olew nes ei fod yn llugoer ac yn addas ar gyfer y cais. Gwnewch y prawf bys i sicrhau nad yw'n rhy boeth ar gyfer croen eich pen
 • Gwahanwch eich gwallt gyda chrib cynffon yn segmentau.
 • Gan ddefnyddio'ch bysedd neu'ch blagur cotwm, rhowch y gymysgedd olew yn ysgafn ar groen eich pen.
 • Rhowch swm hael ar eich gwallt am awgrymiadau
 • Yn dilyn patrwm cynnig cylchol, tylino croen eich pen
 • Soak tywel mewn dŵr llugoer. Draeniwch y gormod o ddŵr a lapiwch y tywel o amgylch eich pen olewog. Bydd hyn yn helpu'r maeth i gyrraedd eich gwreiddiau a bydd yn helpu i gloi lleithder.
 • Gadewch iddo aros am 20-30 munud, a golchi i ffwrdd gyda siampŵ ysgafn .

Sut I Ddewis Yr Olew Olewydd Gorau Ar Gyfer Gwallt?


Mae ystod eang o olewau olewydd ar gael yn y marchnadoedd mewn sawl braced prisiau. I fedi'r gorau buddion olew olewydd ar wallt , defnyddiwch yr amrywiaeth dan bwysau oer. Ymddiried yn organig a chynhyrchir ar y fferm olew olewydd i gael y canlyniadau gorau yn lle pigo rhywbeth oddi ar silff archfarchnad. Mae gan olew olewydd Virgin briodweddau gwell a all helpu'ch gwallt i wella'n gyflymach a hefyd hyrwyddo twf gwallt . Cofiwch y celwyddau hud yn y ffordd rydych chi'n ei ddefnyddio.

Gwahaniaeth rhwng Olew Olewydd Virgin Ychwanegol Ac Olew Olewydd Rheolaidd

 • Mae olew olewydd gwyryfon ychwanegol yn deillio o'r wasg gyntaf o olewydd, sy'n ei gwneud yn gyfoethog mewn polyphenolau. Mae ganddo hefyd swm is o asidau brasterog o'i gymharu ag olew olewydd pur.
 • Mae'r olew gwyryf ychwanegol hefyd yn wyrdd golau ac yn cael effaith gymylog, ond mae'r mae olew olewydd pur yn dryloyw a melynaidd eu golwg.
 • Gwahaniaeth arall a welwyd yw ym mhrisio'r ddwy olew. Mae olew olewydd gwyryfon neu wasg oer ychwanegol yn debygol o gostio mwy i chi nag olew olewydd pur.

Cwestiynau Cyffredin: Buddion Olew Olewydd Ar Gyfer Gwallt

C: Sut mae dewis y math iawn o olew olewydd ar gyfer fy ngwallt?

I: Yn gyntaf oll, sicrhau bod y cynnyrch yn ffres. Po fwyaf ffres yr eitem, y gorau fydd y canlyniadau. Mae'n well gen i ddefnyddio amrywiad organig a heb ei ysgogi'n gemegol i gael y gorau o'i briodweddau naturiol - Ymddiriedwch amrywiad gwyryf oer neu ychwanegol i roi'r canlyniadau gorau.

C: A all olew olewydd weithredu fel cludwr olewau hanfodol?

I: Ie, gellir defnyddio olew olewydd fel cludwr ar gyfer cymysgu olewau hanfodol . Mae'n gweithredu orau gyda rhosmari a lafant.

C: A oes rysáit hawdd ar gyfer mwgwd gwallt effeithiol?

I: Rhowch gynnig ar defnyddio gel aloe vera gydag olew olewydd a mêl fel mwgwd gwallt . Gall priodweddau'r holl gynhwysion hyn gyda'i gilydd eich helpu i gael cloeon hyfryd, chwantus. Cymysgwch dair llwy fwrdd o gel aloe vera mewn powlen gydag ychwanegu dwy lwy fwrdd o olew olewydd. Ychwanegwch fêl i'r gymysgedd a'i gymysgu'n dda nes iddo ddod yn llyfn. Rhowch y past hwn ar groen eich pen yn hael. Gadewch iddo aros am 40 i 45 munud a'i olchi i ffwrdd gyda siampŵ ysgafn.