4 Rheswm Pam na ddylech fyth adael i'ch ci reidio yn y sedd flaen

, sefydliad sy'n ymroddedig i ddiogelwch anifeiliaid anwes wrth deithio, os yw ci bach 75 pwys mewn car sy'n teithio 30 milltir yr awr a'r car yn damweiniau, bydd y ci yn rhoi oddeutu 2,250 pwys o rym ar beth bynnag y mae'n ei daro. Yn swnio fel cwestiwn ar brawf mathemateg? Cadarn. Super pwysig i'w ddeall? Rydych chi'n bet. Mae hynny fel cael eich taro yn y frest gyda cheffyl bach.

Yn ogystal, gwyddys bod cŵn bach heb gyfyngiadau yn gadael cerbyd ar ôl damwain ac yn gwibio yn uniongyrchol i draffig. Mae trawma a dryswch gwrthdrawiad yn ddychrynllyd; bydd cŵn sy'n gallu dianc eisiau rhedeg o'r llongddrylliad cyn gynted ag y gallant. Bydd eu harneisio yn helpu i atal rhag anaf nid yn unig yn ystod damwain ond ar ôl, hefyd.bagiau awyr diogelwch ceir cŵn Ugain20

2. Bagiau awyr

Mae'r Canolfan Rheoli ac Atal Clefydau yn nodi na ddylai plant dan 13 oed reidio yn y sedd flaen oherwydd gallai lleoliad y bagiau awyr wneud rhywfaint o ddifrod difrifol pe byddent yn diffodd yn ystod effaith. Mae'n debyg bod gan hyn fwy i'w wneud ag uchder nag oedran, felly rheol dda yw cofio y dylai gwregys diogelwch ddisgyn ar draws cist rhywun, nid ei wddf.

Yn ôl Cymdeithas Feddygol Filfeddygol America, mae'r un risgiau bagiau awyr yn berthnasol i gŵn. Gallai ci sy'n eistedd mewn glin gyrrwr neu sedd y teithiwr gael ei frifo'n ddifrifol (neu ei ladd) gan fag awyr.gwrthdyniadau diogelwch ceir cŵn Ugain20

3. Tynnu sylw

Mae'n debyg bod eich ci yn cael ei gyflyru i gael ei ganiatáu i mewn i wibdeithiau hwyl i'r parc cŵn neu'r traeth. Y broblem yw, mae llawer o'r bylchau hyn yn clwydo eu hunain yn y sedd flaen, gan dynnu sylw gyrwyr yn enfawr. Gall hyd yn oed cŵn bach sy'n eistedd yn dawel fynd yn arswydus neu ddod o hyd i'w ffordd o dan eich traed, blocio'r brêc, neu ar eich glin, ymyrryd â'r llyw. Ac yn onest, maen nhw mor hongian yn giwt, rydych chi am eu hanifeiliaid anwes ac edrych arnyn nhw a'u cadw rhag cnoi ar y knobs radio ac yn sydyn iawn rydych chi mewn arwydd stop na welsoch chi mohono'n dod.

Mewn rhai taleithiau, mae cael anifail anwes yn y sedd flaen yn anghyfreithlon , oherwydd ei fod wedi ystyried gyrru tynnu sylw. Dywed deddfau Connecticut, Maine a Massachusetts y gellir ticio gyrwyr os yw ci yn y sedd flaen yn achosi rycws ac yn dargyfeirio sylw'r gyrrwr o'r ffordd.

cysur diogelwch car cŵn Ugain20

4. Cysur

Efallai na fyddai eistedd yn unionsyth, yn enwedig am daith hirach, hyd yn oed mor gyffyrddus â'ch ci. Ar deithiau hirach, mae cŵn angen cymaint o gysur a chefnogaeth i'w bodau ag yr ydym ni. Mae gwisgo'ch backseat gyda harnais neu sedd car a hoff flanced yn llawer mwy delfrydol i gŵn nag eistedd yn unionsyth y reid gyfan beth bynnag.

CYSYLLTIEDIG: 7 Rheswm Mae'n Wir Mewn gwirionedd Gadael i'ch Ci Gysgu yn Eich GwelyRhaid i Garwyr Cŵn Cariad:

gwely cŵn
Gwely Cŵn Pillowtop Orthopedig Plush
$ 55
Prynu Nawr Bagiau baw
Cludwr Bagiau Un Poop Gwyllt
$ 12
Prynu Nawr cludwr anifeiliaid anwes
Cludwr Cŵn Teithio Awyr Gwyllt Un
$ 125
Prynu Nawr kong
Tegan Cŵn Clasurol KONG
$ 8
Prynu Nawr